Yönetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK (Müdür- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARATAŞ (Müdür Yrd. Edebiyat Fak. Türk Halk Bilimi Bölümü)
Prof. Dr. Canan KOCA ARITAN (SBF Spor ve Rekreasyon Anabilim Dalı)
Prof. Dr. M. Demet ULUSOY (Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)
Prof. Dr. Gonca GÖKALP ALPARSLAN (Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Prof. Dr. Oya HAZER (İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri Böl.)
Doç. Dr. Serhat ÖZTÜRK (İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü)
Doç. Dr. Koray ÜSTÜN (Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Şinasi TEK (Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Ayşe Sibel KEDİK (Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü)
Prof. Dr. Ayten SEZER ARIĞ (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
Prof. Dr. Emine ERDOĞAN (Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü)
Prof. Dr. Filiz BİLGE (Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D)
Prof. Dr. Orhan DERMAN (Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ (Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
Doç. Dr. Sait ULUÇ (Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü)
Rahime MERCAN SARI (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı - Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü)